Exemple i demostració

EXEMPLES I DEMOSTRACIÓ

PARTICIPA és una eina molt flexible, és a dir, que s’adapta a les particularitats de cada procés. Aquesta flexibilitat ens permet donar resposta a un ampli ventall de tipologies de necessitats.

Per fer-ho dividim un procés en N fases. A cada fase es realitzarà un tipus d’acció o una altra. Les dades que es generen a una fase es traspassen a la següent fase, tractades automàticament per a la seva utilització.

El el següent exemple, podem veure un procés participatiu en curs. Un cop creat el procés "Projectes participació BCN", s'han fet aportacions i s'ha obert la fase de classificació.

 

L'e-participa distingeix les aportacions dels comentaris, que no són propositius, només complementaris, i no entren en fluxe de dades del procés. Les aportacions pròpiament dites són classificades per després poder fer-ne un anàlisi multicriteri i votacions.

 

L'e-participa també ens ofereix la possibilitat de fer informes sobre el procés, informant-nos en tot moment de com s'ha produit la participació:

 

 

Les diferents tipologies de dinàmica que es poden produir a cada fase són:

 • Gestió de Workflow (rols, fases, tasques)
 • Debat
 • Proposta
 • Votació
 • Decisió
 • Planificació
 • Anàlisi multicriteri
 • Enquesta
 • Comunicació
 • Experimentació
 • Simulació
 • Reports i informes procés
 • Avaluació impacte als resultats
 • Avaluació