e-participa 4.0

Participa 4.0e-Participa 4.0 és una eina telemàtica per a la participació ciutadana que permet gestionar processos participatius, comunitats, portals d'entitats, grups de treball, presa de decisions col·lectives, planificació de projectes, planificació d'obres i projectes urbanístics ... Descobreix-la !

Llicència "copy left"

PARTICIPA 4.0 és una eina basada en programari lliure i, per tant, gratuïta en el seu ús. L’associació Vegga, però, per tal de garantir un ús social de Participa l’ha llicenciada amb el que s’anomena “llicència de Copy Left”. Segons aquesta llicència es regula el següent funcionament:

 

 

1. L’ús de Participa és gratuït per totes les organitzacions no lucratives que en vulguin l’ús per tal de fomentar la participació ciutadana, sigui internament o externament.

2. S’exclou d’aquesta llicència qualsevol ús comercial que es vulgui fer, com per exemple venda de tercers, lloguer, publicitat, etc.

3. Vegga s’encarregarà de gestionar les adaptacions, millores, personalitzacions o canvis varis que l’organització necessiti. Vegga pensa que la tecnologia s’ha d’anar adaptant segons les necessitats de qui l’han d’usar.

4. L’organització cedeix les millores finançades amb la seva aportació dins la versió estàndard de Participa per tal que les properes organitzacions que puguin necessitar-la després les puguin usar gratuïtament

5. Vegga farà difusió dels seus projectes a tall de mostra de bones pràctiques amb la finalitat de compartir les experiències que resultin positives.